top of page

 

Hükümet Konağı, Yarışma Projesi/

Government House, Competition Project

Tasarım Ekibi/ Design Team

Y. Mimar Süha Günenç

Sene/ Year: 1984

Yer/ Location: Istanbul, Turkey

scan567_01.jpg
scan586_01.jpg
bottom of page